onsdag 22 mars 2017

Nytt innehav: Beijer Alma

Förra veckan tog jag in 20st Beijer Alma aktier på 249,5 kr/st.
Beijer Alma är ett företag jag haft under radarn en länger tid.

Beijer Alma är en internatonellt verksam industrigrupp med inriktning mot komponenttillverkning och industrihandel. Europa svarar för ungefär 85% av omsättningen, största marknader är Sverige, Tyskland, Storbritannien och Kina.
Koncernen har tre helägda dotterbolag –Lesjöfors AB som tillverkar fjädrar och banddetaljer, Habia Cable AB som är specialiserat på kabeltillverkning och Beijer Tech AB som arbetar med industrihandel, t.ex. förnödenheter, insatsvaror och maskinutrustning.


Kort analys av bolaget
Fundamentalt är bolaget starkt.

Utdelningen per aktier är 9,5 kr vilket ger en direkavkastning på cirka 3,8%.
Utdelningstrenden är god, så långt bak man kan se data på borsdata.se så har utdelningen ej sänkts.
Utdelningstillväxten är även den god, tittar man på tre årssikt är den 5,9% per år, mendan om man tittar på fem år är den 6,3%.

Vinsttillväxten är i huvudsak god den med, på tre års sikt är den nästan 5% per år. Dock är den negativ det senaste året, nämligen från en vist på 11,74 kr per aktier till 10,87 vilket är en minskning på nästan 8%. De senate året har Lesjöfors samt Habia leverarat goda resultat, medan Beijer Techs försäljning och orderingång sjönk med 6% under sista kvartalet.

Utdelningsandelen är något hög, runt 87% de senaste året.

Data från borsdata.se
Tittar man i Beijer Almas senaste årsrapport är det tydligt att det är Beijer Tech som sinkar resultaten för koncernen, men de är även Beijer Tech som är det minsta dottebolaget.
Dotterbolaget Lesjöfors har under 2016 gjort två förvärv, John White group samt AB Spiralspecialiste, tillsammans ger dessa två bolag en fakturering på cirka 115 miljoner kronor med god lönsamhet (se rapport).
Sammantaget är det positivt och visar att koncernen forstätter att växa, även om det går lite trögt för Beijer Tech.

Sammantaget gillar jag bolaget men det är något dyrt, vilket en stor del av bolagen på börsen är i nuläget. I och med min långa sparhorisont har jag valt att gå in trots det höga priset, och hoppas på att kunna öka till lägre pris i framtiden.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar